Huur overeenkomstDefinities van termen

De volgende woorden of zinnen hebben overal waar ze in deze overeenkomst voorkomen dezelfde betekenis.


Definities van 'I', verwijst hoofdelijk en gezamenlijk naar elke persoon of personen die, hierna genoemd de huurder en / of driver (s).

'De huurovereenkomst'bevat de Boekingsdetails, deze Algemene Voorwaarden, samen met de Verzekering Motorverhuurovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de huurovereenkomst en andere literatuur van Campsie Campers zijn de bepalingen van de huurovereenkomst van toepassing.

'Campsie Campers'betekent Campsie Campers Ltd.

'Huurder / Driver'betekent de persoon of personen die zijn aangewezen als huurder en / of bestuurder (s) onder het kopje boekingsgegevens over de verzekering en de huurovereenkomst.

'Levende apparatuur'omvat maar is niet beperkt tot tv / dvd-speler, cd-speler, servies, bestek, kookgerei, satellietnavigatie of soortgelijke apparaten.

'Huurperiode'Betekent de huurperiode waarnaar wordt verwezen onder het kopje' Boekingsdetails 'in de huurovereenkomst. Of een overeengekomen variatie daarvan die schriftelijk, per e-mail of telefoon is bevestigd door Campsie Campers als een extra periode waarin het voertuig in het bezit of onder controle van de klant is.

'Voertuig'betekent het voertuig beschreven onder het kopje' Boekingsdetails 'op de huurovereenkomst en omvat banden, gereedschap, accessoires, de levende uitrusting en alle andere speciale uitrusting, documenten met betrekking tot het voertuig en elk vervangend of vervangend voertuig dat op de discretie van Campsie Campers.

'Collision Damage Waiver (CDW)'betekent de verzekeringsopties die tijdens de boeking zijn geselecteerd en die het eigen risico van de huurder / bestuurder verminderen voor de eerste verzekeringsaanspraak in geval van een ongeval of schade aan het voertuig.

Algemene Voorwaarden 1. Minimale huur
 2. Minimale huur van campers varieert van 3 tot 7-dagen.

 3. Passagiers
 4. Campsie Campers geeft toestemming voor het gebruik van het voertuig voor maximaal 4-passagiers, inclusief de bestuurder (s). Elke persoon moet te allen tijde gebruik maken van de voorziene veiligheidsvoorzieningen terwijl het voertuig in beweging is.

 5. drivers
  • Stuurprogramma's moeten tussen 21 en 75 jaar oud zijn.
  • De chauffeur moet een geldig volledig Brits rijbewijs hebben (EU, Australië, Canada, Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland zijn ook geldig) met een minimale 24 maanden licentie-ervaring. Of een licentie van een ander land dat is goedgekeurd door onze verzekeraars.
  • Als u uit een ander land of onder 25yrs komt, neemt u dan eerst contact met ons op over de vereiste hoeveelheid borg.
  • Alle chauffeurs moeten een Photo ID-licentie verstrekken voorafgaand aan het begin van de huur, plus 2-woonvoorbeelden voor elk stuurprogramma (bijv. 2 Utility-rekeningen van afzonderlijke bedrijven van minder dan 3 maanden oud). Als de bestuurder geen licentiecode voor foto's heeft, is een papieren licentie en een paspoort vereist.
  • Details van eventuele extra stuurprogramma's zijn vereist voorafgaand aan de huurperiode.
  • Maximaal 4-stuurprogramma's per verhuur
  • Alle bestuurders moeten bij het begin van de huur aanwezig zijn en garanderen dat de verstrekte gegevens van de bestuurder op dat moment correct zijn.
  • Chauffeurs zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle wettelijke boetes (bijv. Parkeerkaartjes, snelheidsboetes). De huurder en / of bestuurder zijn verantwoordelijk voor alle bijbehorende administratiekosten die tijdens de huurperiode worden gemaakt.

  Verzekering laden. In sommige gevallen worden er voor Campsie Campers extra kosten in rekening gebracht als de te verzekeren bestuurder een verkeersovertuiging heeft, een niet-VK rijbewijs gebruikt of zich in een beroep bevindt dat als een hoog risico wordt beschouwd. Deze kosten worden doorberekend aan de huurder.

  De huurder / bestuurder machtigt Campsie Campers onherroepelijk om naar eigen goeddunken persoonlijke gegevens aan derden en relevante autoriteiten te verstrekken. Campsie Campers verbindt zich ertoe dergelijke gegevens niet aan derden te verstrekken voor marketing of aanverwante doeleinden.

  Het verzekerde voertuig zal NIET verhuurd worden aan of worden bestuurd door:

  • Personen die zijn veroordeeld voor een misdrijf in verband met het besturen van een motorvoertuig of motor en / of hun vergunning hebben laten goedkeuren of schorsen of meer dan 6-strafpunten hebben opgelegd.
  • Personen die hun verzekering hebben geweigerd en / of een verlenging hebben geweigerd en / of speciale verzekeringsvoorwaarden hebben opgelegd als gevolg van schadegevallen en / of hun verzekering of dekking hebben laten vervallen door een motorverzekeraar.
  • Personen die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met professioneel gokken, sport of amusement, haviken of algemene handel, straat- of markthandel of modellering.
  • Jockeys en personen in verband met racen van welke aard dan ook.
  • Niet-gegradueerden en / of studenten onder de leeftijd van 25.
  • Personen die tijdens het rijden tijdens de afgelopen 3-jaren bij meer dan één ongeval betrokken waren.
  • Personen die veroordeeld zijn voor een motorisch delict of een andere vervolging in behandeling hebben dan parkeren of een snelheidsovertreding.
  • Buitenlands servicepersoneel anders dan personen met een volledige geldige licentie in het Verenigd Koninkrijk of de EU voor een periode van twee jaar of langer.

  Campsie Campers heeft het recht naar eigen goeddunken te weigeren om elke voorgestelde bestuurder te autoriseren om het voertuig te besturen na ontvangst van dergelijke details.

  De huurder en bestuurder garanderen dat alle gegevens van de chauffeurs correct zijn op het moment van huur en zullen verantwoordelijk zijn voor alle kosten die Campsie Campers oploopt als gevolg van valse of misleidende informatie die wordt verstrekt met betrekking tot een bestuurder.

 6. Verzekering
 7. Verzekering wordt verzorgd door Campsie Campers via onze verzekeraars voor de bestuurder (s) genoemd in de huurovereenkomst (op voorwaarde dat alle persoonlijke informatie correct is). Geen andere verzekering is aanvaardbaar voor de huur van een Campsie Campers-voertuig. Het voertuig is verzekerd voor schade aan het voertuig en de eigendommen van een derde partij. Benoemde stuurprogramma's zijn onderworpen aan de criteria die worden beschreven in sectie 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst zijn genoemd, zijn verzekerd om het voertuig te besturen. Alle voertuigen moeten worden betaald met een creditcard of bankpas, geheel of gedeeltelijk.

  1. uitsluitingen
  2. Verzekering kan worden uitgesloten in het geval de huurder / bestuurder het voertuig toelaat:

   • Gedreven anders dan op een voorzichtige, voorzichtige en normale manier.
   • Gebruikt op een manier die schade kan veroorzaken.
   • Gedreven in een verboden gebied of in een gebied aangegeven door Campsie Campers.
   • Gedreven door een persoon onder invloed van alcohol of drugs, of met een alcoholgehalte in het bloed dat hoger is dan toegestaan ​​door de Britse wetgeving.
   • Gedreven door personen:
    • Onder de leeftijd van 21 jaar; of die niet wettelijk bevoegd is om het voertuig te besturen.
    • Gegevens van een voorgestelde in licentie gegeven bestuurder van het voertuig zijn NIET uiteengezet in de huurovereenkomst.
   • Niet-geautoriseerde bestuurders maken verzekeringsclaims ongeldig en de huurder / bestuurder wordt verantwoordelijk gehouden.
   • Links met de contactsleutel in het voertuig terwijl deze niet bezet is. De huurder / bestuurder moet het voertuig en de sleutels te allen tijde veilig bewaren om een ​​claim geldig te maken. De huurder / bestuurder moet ALTIJD de deuren en ramen sluiten en het voertuig vergrendelen door de sleutels te verwijderen. Als u dit niet doet, kan een claim voor diefstal worden geweigerd.
   • Onbezet achtergelaten zonder de cd-voorplaat verwijderd, alle geleverde beweegbare apparatuur uit het zicht gelaten en alle sloten aangebracht.
   • Geïmmobiliseerd door het niet onderhouden van het voertuig in een verkeerswaardige toestand met inbegrip van onderhoud of de juiste hoeveelheid olie en water.
   • Geïmmobiliseerd vanwege sneeuw, modder, zand, water, ijs of een overstroming.
   • Beschadigd door
    • Onderdompeling in water
    • Contact met zout water.
   • Beschadigd door vorst, tenzij u alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen om dit te voorkomen.
   • Beschadigd met betrekking tot zonnedaken, dakpanelen, elk deel van een cabriokap, lichten of reflectoren, zelfs als ze van glas zijn.
   • Verontreinigd met de verkeerde brandstof. De kosten van aftappen of verwijderen komen voor rekening van de huurder / bestuurder.
   • Gebruikt voor het racen van welke beschrijving dan ook of gebruikt in een wedstrijd, competitie, rally of speed trial (afgezien van speurtochten).
   • Gebruikt op elke vorm van racebaan, beperkte tolweg (inclusief de Nürburgring) of offroad-activiteit.
   • Gebruikt om een ​​voertuig of aanhangwagen te slepen.
   • Gebruikt om passagiers of eigendommen te vervoeren voor verhuur of beloning.
   • Gebruikt om meer personen te vervoeren dan is toegestaan ​​door een relevante autoriteit of gedetailleerd in de voertuighandleiding of op het voertuig zelf of gespecificeerd in de huurovereenkomst.
   • Gebruikt om vluchtige vloeistoffen, gassen, explosieven of ander corrosief of ontvlambaar materiaal te vervoeren, anders dan die geleverd door of goedgekeurd door Campsie Campers.
   • Gebruikt in strijd met de verplichtingen onder de huurovereenkomst.
  3. Borg
  4. Voordat het voertuig wordt opgehaald, moet een restitueerbare borg worden betaald ter dekking van het eigen risico, eventuele kosten die voortvloeien uit de teruggave van het voertuig en administratiekosten.

   De huurder machtigt Campsie Campers onherroepelijk om van de borg en / of creditcard eventuele extra bedragen af ​​te trekken die Campsie Campers verschuldigd zijn uit deze overeenkomst.

   In het geval van de eerste schadeclaim is de huurder aansprakelijk voor de hieronder beschreven standaardtarieven (tenzij CDW is gekocht). Alle extra huurders hebben een extra standaard borg nodig om door te gaan met de huur voor elk extra incident.

   Standaard eigen risico:

   • Een borg van £ 1000 voor bestuurders van 25 tot 75 jaar oud.
   • Een borg van £ 1250 voor bestuurders van 23 tot 24 jaar oud.
   • Een borg van £ 1500 voor bestuurders van 21 tot 22 jaar oud.

   Let op, Campsie Campers behoudt zich het recht voor om het eigen risico te allen tijde te verhogen.

   Waarborgsommen zijn toegestaan ​​in GBP Pounds Sterling (£). Campsie Campers is niet aansprakelijk voor veranderingen in wisselkoersen of internationale bankkosten die door uw eigen bank worden opgelegd en die van invloed zijn op de uiteindelijke kosten van uw account.

   De borg is een pre-autorisatie op uw creditcard op de dag van huur en dit bedrag wordt geblokkeerd voor gebruik. De borg wordt volledig terugbetaald binnen 10-14 dagen na terugkomst van het voertuig, op voorwaarde dat er geen uitstaande verzekeringsclaims zijn; het voertuig wordt teruggebracht naar de juiste locatie, onbeschadigd, met een schoon interieur en met een VOLLEDIGE tank brandstof; of om niet-verzekerde kosten te financieren die zijn gemaakt als gevolg van de uitsluitingen die zijn beschreven in clausule 4.1 en het volgende:

   • enig verlies of schade aan levende uitrusting, armaturen, fittingen, ramen, banden of schade aan het voertuig, tenzij anders geregeld door CDW.
   • £ 25 administratiekosten zijn van toepassing op elke juridische boete ontvangen door Campsie Campers.
   • £ 75 max. schoonmaakkosten als het voertuig niet wordt teruggebracht met een schoon interieur.
   • £ 20 kosten als het toilet niet wordt geleegd. • £ 50 kosten als een ongeautoriseerd huisdier is vervoerd.
   • £ 100 wordt opgeladen als wordt vastgesteld dat er in het voertuig is gerookt.
   • £ 25 administratiekosten worden in rekening gebracht bovenop alle kosten die voortvloeien uit het NIET retourneren van het voertuig met een FULL tank brandstof.
   • £ 25 administratiekosten zullen worden toegepast bovenop de kosten die voortvloeien uit het verwijderen of aftappen van vervuilde brandstof.

   In het geval van een verzekeringsvordering, ongeacht de schuld, zal de borg worden ingehouden totdat de vordering door onze verzekeraars is voldaan. Let op, dit kan een langdurig proces zijn en Campsie Campers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging bij het verwerken van de claim.

   Campsie Campers bieden optionele dekking voor Collision Damage Waiver (CDW) die uw borgsom en eigen risico vermindert. Raadpleeg onze website voor meer informatie https://campsiecampers.co.uk/insurance/ CDW is alleen van toepassing op de eerste verzekering. Om de huur voort te zetten, wordt een tweede borg in rekening gebracht tegen de standaardtarieven.

   De huurder / bestuurder erkent hierbij dat elke hierin verstrekte verzekeringsdekking ongeldig kan worden gemaakt door een inbreuk op deze algemene voorwaarden en dat de huurder / bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor de totale kosten van eventuele schade als gevolg van die inbreuk of inbreuken.

  5. Verantwoordelijkheid bij ongeval / pech
  6. In het geval van een ongeval, pech, verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig, zal de huurder / bestuurder:

   • Campsie Campers binnen 24hrs op de hoogte brengen van het gebeuren van het evenement, de namen en adressen van derden, eventuele getuigen opvragen en het evenement melden bij het dichtstbijzijnde politiebureau, met een referentienummer van het dossier;
   • Voltooiing en teruggave aan Campsie Campers van een formulier voor een Europees ongevalsrapport, indien van toepassing;
   • Geen aansprakelijkheid aanvaarden of een regeling sluiten zonder schriftelijke toestemming van Campsie Campers;
   • Assist Campsie Campers bij het behandelen van claims die voortvloeien uit een evenement, inclusief het verstrekken van alle relevante informatie aan de betreffende autoriteiten.

   De huurder erkent dat het overschot of andere verschuldigde bedrag met betrekking tot enige schade als gevolg van een ongeval, verlies of schade verschuldigd is op het moment van het melden van het evenement zoals hierboven en niet bij het voltooien van de huurperiode.

   De huurder betaalt alle kosten met betrekking tot de levering van een wisselvoertuig als gevolg van een ongeval, ongeacht welke partij in gebreke is gebleven.

   De huurder erkent dat Campsie Campers geen geld zal terugbetalen, noch verplicht is om een ​​vervangend voertuig te leveren, als het voertuig wordt geretourneerd of de huurder om welke reden dan ook het gebruik van het voertuig vóór de retourdatum niet meer gebruikt.

   In het geval van pech die alleen de schuld is van Campsie Campers, zullen zij naar eigen goeddunken een vervangend voertuig leveren of de huur en borg betalen voor een uitstaande huurperiode na een dergelijke pech.

  7. Onderhoud
  8. De huurder moet alle redelijke stappen ondernemen om het voertuig goed te onderhouden, inclusief controles op olie, water en batterijen.

   Campsie Campers zijn verantwoordelijk voor het leveren van een volledig onderhouden voertuig, zoals beschreven in de boekingsdetails bij het begin van de huur.

   De huurder erkent dat Campsie Campers uitgaven tot £ 50.00, redelijkerwijs gemaakt, zal vergoeden voor het verhelpen van mechanische defecten aan de aandrijflijn en motor van het voertuig (exclusief het watersysteem, koelkast, verwarming en audioapparatuur) op voorwaarde dat:

   • De huurder levert een relevante bon
   • De huurder heeft de voorafgaande toestemming van Campsie Campers ontvangen
   • De schade is niet te wijten aan de schuld van de huurder / bestuurder of schending van de huurovereenkomst.
 8. De gehuurde campertarieven zijn inclusief:
 9. Onbeperkte kilometers
  24hrs langs de weg Asisst
  Britse standaardverzekering
  VK Standaarduitrusting & pech

 10. Betaling
 11. Een reservering is pas bindend nadat deze door Campsie Campers is bevestigd en een aanbetaling van 25% van de totale huursom is ontvangen. Zodra de reservering is bevestigd, wordt een bevestigingsmail naar de huurder verzonden. Onze algemene voorwaarden inclusief annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf dit punt. De afrekening van het resterende saldo moet uiterlijk één maand (30 dagen) voorafgaand aan de boeking van de huurdatum worden betaald. Naar goeddunken van Campsie Campers kan het niet betalen van dit resterende saldo binnen 28 dagen worden beschouwd als een annulering volgens clausule 8

  Een terug te betalen borg (zie clausule 4.2) zoals overeengekomen, is vereist voordat de huurperiode begint met het dekken van het eigen risico en eventuele extra kosten.

 12. extract
 13. Transfer van nationale luchthaven / treinstation naar ons Fintry-depot (tot 4-personen) is beschikbaar. Raadpleeg onze website voor meer informatie https://campsiecampers.co.uk/transfers-transport/
  Extra uitrusting zoals beddengoed, draagbaar toilet, kinderzitjes, BBQ, fietsen en fietsenrekken kunnen tegen betaling worden verstrekt. https://campsiecampers.co.uk/extras/

 14. Annuleringskosten huurder
 15. Annulering door de huurder meer dan 8 weken voor aanvang huurdatum: Er worden £ 5NUMX administratiekosten in rekening gebracht en de aanbetaling wordt terugbetaald aan de huurder.

  Annulering door de huurder 8 weken of minder voor aanvang huurdatum: De aanbetaling wordt ingehouden en het saldo wordt terugbetaald aan de huurder.

  Annulering door de huurder 2 weken of minder voor aanvang huurdatum: 100% van de totale huursom in rekening gebracht.

  Campsie Campers kan geld van de ene naar de andere huurperiode niet uitstellen of overboeken.

  Campsie Campers behoudt zich het recht voor om ons annuleringsbeleid te wijzigen voor evenementen buiten onze controle.

 16. Huur en andere kosten
 17. De huurder betaalt Campsie Campers:

  • alle huurkosten
  • de overeengekomen borg
  • de genomineerde annuleringskosten in geval van annulering van de huurovereenkomst voorafgaand aan de aanvaarding van de levering van het voertuig
  • de kosten van eventuele schade aan het voertuig of de eigendommen van een derde partij, afhankelijk van de verzekeringsdekking die van toepassing is op de huur
  • alle tolgelden, heffingen en rechten van de overheid enz
  • alle andere vergoedingen of kosten betaalbaar volgens de huurovereenkomst. Dit omvat alle kosten die Campsie Campers heeft gemaakt als gevolg van een schending door de huurder / bestuurder van de voorwaarden van de huurovereenkomst
  • de kosten om een ​​voertuig terug te krijgen, onder voorbehoud van verzekeringsdekking
  • Alle redelijke administratiekosten en kosten gemaakt door Campsie Campers bovenop de genoemde huur-, aanbetaling- en annuleringskosten

 18. Betaling van lasten hoofdelijke aansprakelijkheid
 19. Alle kosten en uitgaven die door de huurder moeten worden betaald krachtens deze overeenkomst, zijn op eerste verzoek verschuldigd door Campsie Campers. Als de huurder niet alle kosten betaalt op de vervaldag, stemt huurder in met het betalen van een te hoog bedrag van 1.5% per maand, boven het basistarief, het openstaande saldo en eventuele incassokosten die Campsie Campers heeft gemaakt, samen met eventuele redelijke juridische kosten die zijn gemaakt . Wanneer de inlener uit meer dan één persoon bestaat, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de huurder ingevolge deze overeenkomst.

 20. Campervan-verzameling en retour
 21. Collectie is 2pm of na op de dag van huur. Sta maximaal 1 uur toe voor de overdracht van de camper, om de documentatie te voltooien en om ons voertuig aan u te demonstreren.

  Return is 11am of eerder op de laatste huurdag. Laat bij het inleveren van uw voertuig tot een half uur toe om de inlevering en controle van de staat van het voertuig mogelijk te maken.

  Het voertuig moet worden geretourneerd met een FULL tank brandstof en teruggebracht in dezelfde staat als dat deze aan de huurder was verhuurd. Het voertuig moet worden geretourneerd op de datum die wordt vermeld op de huurovereenkomst en vóór de aangegeven terugkomsttijd.

  In het geval van vertraging bij het op tijd terugbrengen van het voertuig en om te zorgen voor voldoende Verzekeringsdekking is van kracht in het geval van een dergelijke vertraging, moet de huurder onmiddellijk Campsie Campers adviseren. Als u dit nalaat, vervalt de verzekeringsdekking en kan de huurder verantwoordelijk zijn voor alle kosten die voor het voertuig zijn gemaakt na het afgesproken tijdstip van teruggave. Het is een strafbaar feit om zonder verzekering in Groot-Brittannië te rijden en is strafbaar volgens de wet.

  Naar goeddunken van Campsie Campers kunnen eventuele extra kosten als gevolg van een dergelijke vertraging aan de huurder in rekening worden gebracht.

 22. Titel van voertuig
 23. De huurder / bestuurder erkent dat Campsie Campers het eigendom van het voertuig behoudt en dat de huurder / bestuurder de goederen alleen als een huurder bezit. De huurder / bestuurder heeft geen enkel recht om Campsie Campers-tegoeden te verpanden in verband met het voertuig en gaat ermee akkoord dit niet te doen. De huurder / bestuurder zal het niet eens zijn, proberen, aanbieden of beweren te verkopen, toewijzen, onderverhuren, uitlenen, verpanden, huren, of anderszins afscheid nemen van, of proberen af ​​te zien van, het persoonlijke bezit van of anderszins handelen met het voertuig.

 24. Wijzigingen aan het voertuig
 25. De huurder / bestuurder mag geen wijzigingen of toevoegingen aanbrengen aan het voertuig zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Campsie Campers.

 26. Vrijgeving en vrijwaring van Campsie Campers
 27. Behoudens zijn verplichting om het voertuig af te leveren, ontslaat de huurder Campsie Campers, zijn werknemers en agenten, van elke aansprakelijkheid (ongeacht wie de schuldige is) voor enig verlies of schade opgelopen door de huurder als gevolg van de huurovereenkomst, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Elk verlies of schade veroorzaakt door pech, mechanisch defect, ongeval of het voertuig dat niet geschikt is voor het doel van de huurder
  • Enig verlies of schade aan eigendommen die zijn achtergelaten in of op het voertuig, in een onderhoudsvoertuig of op een Campsie Campers-terrein of hersteld of afgehandeld door Campsie Campers.

  Behoudens met verzekeringscontracten overeengekomen met Campsie Campers, vrijwaart de huurder hierbij Campsie Campers, zijn werknemers en agenten tegen alle claims, eisen en kosten (inclusief gerechtelijke kosten) die door hen of een van hen zijn opgelopen of worden geleden vanwege de huurders gebruik en / of bezit van het voertuig.

  Gevallen buiten Campsie Campers beheersen dat betekent dat ze het voertuig niet aan de huurder kunnen vrijgeven als gevolg van een ongeval of defect aan het voertuig. In dit geval zal Campsie Campers zich inspannen om een ​​vervangend voertuig te vinden of de huurprijs volledig aan de huurder terug te betalen.

 28. Wegbeperkingen
 29. Alle voertuigen mogen alleen op afgesloten / bitumen wegen worden gereden. De huurder erkent dat Campsie Campers zich te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht voorbehoudt om voertuigbewegingen in bepaalde gebieden te beperken vanwege ongunstige weg- of weersomstandigheden of een andere redelijke oorzaak.

 30. Huisdieren
 31. De huurder laat geen dieren in het voertuig vervoeren zonder de voorafgaande toestemming van Campsie Campers.

 32. De overeenkomst beëindigen
 33. De huurder erkent dat Campsie Campers deze overeenkomst kan beëindigen en het voertuig op elk moment kan terugnemen, zonder kennisgeving aan de huurder, en dat de huurder de redelijke kosten van het in bezit nemen van het voertuig, inclusief sleepkosten, zal betalen als:

  • De huurder is in overtreding van enige bepaling van de huurovereenkomst;
  • De huurder heeft het voertuig verkregen door middel van fraude of een onjuiste voorstelling van zaken;
  • Het voertuig lijkt verlaten te zijn;
  • Het voertuig wordt niet geretourneerd op de overeengekomen retourdatum of Campsie Campers is redelijkerwijs van mening dat het voertuig niet zal worden geretourneerd op de overeengekomen retourdatum;
  • Campsie Campers overweegt op redelijke gronden dat de veiligheid van passagiers of de conditie van het voertuig in gevaar is.

  De huurder begrijpt dat in het geval van een dergelijke beëindiging of terugneming de huurder geen recht heeft op terugbetaling van enig deel van de huurprijs of de borg

 34. wijzigingen
 35. Eventuele wijzigingen in de huurovereenkomst moeten schriftelijk zijn en moeten namens Campsie Campers en door de huurder worden ondertekend.

 36. Goede wet
 37. De huurovereenkomst wordt beheerst door de wet van Schotland waar de huurovereenkomst werd ondertekend en onderworpen aan de jurisdictie van de Schotse rechtbanken, behoudens eventuele wettelijke beperkingen daaraan.

 38. Garanties
 39. De huurder garandeert dat alle informatie die door de huurder aan Campsie Campers wordt verstrekt in verband met de huurovereenkomst waar is.

 40. Volledige overeenkomst
 41. De huurovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en er zijn geen andere mondelinge toezeggingen, garanties of overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de huurovereenkomst. Campsie Campers behoudt zich het recht voor geadverteerde huurprijzen zonder voorafgaande kennisgeving toe te voegen of te wijzigen.

  Door betaling van de aanbetaling van 25% bevestigt de huurder / bestuurder dat de huurder / bestuurder deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

  Ik erken dat alle gegevens die ik heb verstrekt naar beste weten, waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn en dat ik ermee instem gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van Campsie Campers en dat ik hetzelfde heb gelezen.

  Ik stem er verder mee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van de verzekering die ik heb gezien en gelezen of heb kunnen zien en lezen.


Boek nu
Talen »